Kotlíková dotace pro rok 2024, dosáhnete na ni?

Pokud v zimě k zatápění využíváte starý kotel, zbystřete. V souvislosti s rostoucími obavami ohledně změny klimatu se čím dál tím více zemí zaměřuje na podporu udržitelných forem vytápění. Od 1. září 2024 budou v České republice povoleny pouze kotle 3. a vyšší emisní třídy, a to podle zákona o ochraně ovzduší. Poté budou kotle, které tyto požadavky nesplňují, zakázané.

Je tedy ten správný čas na výměnu za nové ekologické zdroje. S tím vám v některých případech pomůže tzv. kotlíková dotace, kterou stát nabízí.

Proč kotlíková dotace existuje?

Vytápění pomocí spalování fosilních paliv, jako je uhlí, ropa nebo zemní plyn, se považuje za tradiční a často oblíbené. Tyto paliva však představují významný zdroj emisí skleníkových plynů a dalších škodlivých látek. Proto se mnoho zemí snaží prostřednictvím programů, jako je kotlíková dotace, podpořit přechod na alternativní zdroje energie, které mají nižší ekologický dopad.

Kdy máte nárok na kotlíkovou dotaci?

Kotlíková dotace je zejména pro domácnosti s nízkými příjmy. Jedná se nejčastěji o seniory a lidi pobírající příspěvek na bydlení. Dotace mohou pokrýt až 95 % způsobilých výdajů, to znamená až do výše 180 000 Kč.

Zažádejte si o ni, pokud:

  • jako žadatel a všichni další členové domácnosti pobíráte ke dni podání žádosti starobní důchod či invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,

  • jako žadatel (nebo některý z členů domácnosti) pobíráte nebo jste pobíral v období mezi 1. 1. 2022 a dnem podání žádosti příspěvek na bydlení.

Typy podporovaných zdrojů tepla

  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva (včetně akumulační nádrže) – s minimální energetickou třídou A+ splňující parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189.

  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – s minimální energetickou třídou A+ splňující parametry podle nařízení Komise EU č. 2015/1189.

  • Tepelná čerpadla – s minimální energetickou třídou A+ splňující parametry podle nařízení Komise EU č. 813/2013.

Jak na podání žádosti?

Splňujete požadavky a máte o kotlíkovou dotaci zájem? Neváhejte si o ni zažádat. Jednoduše se o to postarají na krajském úřadě, kde zároveň poskytují odborné poradenství.

Dotace pro ostatní domácnosti

Patříte mezi domácnost, která nesplňuje požadavky pro získání kotlíkové dotace? Neváhejte, i pro vás je tu možnost. Díky dotačnímu programu Nová zelená úsporám si můžete zažádat až o 50 % na výměnu neekologického kotle.

Potřebujete pomoct s výběrem nebo instalací kotle?

Jsme tu pro vás.