Typy tepelných čerpadel a jejich výhody

O tepelných čerpadlech je toho teď všude plno a není divu. Tepelná čerpadla představují efektivní možnost vytápění bez toho, aniž byste byli závislí na spalování fosilních paliv. Výběr vhodného typu čerpadla ale není úplně jednoduchý. Jak tepelné čerpadlo funguje a jaký zdroj tepla využívají, se dočtete v následujícím článku.

Tepelné čerpadlo funguje na principu přeměny tepla z jednoho místa na jiné. Využívá tepla z přírodního zdroje (voda, vzduch země) a přenáší ho do vytápěcího systému budovy. Proto musí mít čerpadlo dvě jednotky. První, vnější jednotka přijímá teplo z přírodního zdroje, zatímco druhá, vnitřní jednotka ho převádí do vytápěcího systému domu.

Jednotlivá tepelná čerpadla se dělí na několik typů právě podle přírodního zdroje, který využívají:

1. Jak funguje tepelné čerpadlo typu vzduch/voda

Jako zdroj tepla se v tomto případě využívá okolní vzduch. Toto čerpadlo je velmi oblíbené díky své jednoduché instalaci, dostupnosti zdroje i z hlediska nákladů. Počítejte ale s tím, že na rozdíl od vody nebo země není vzduch tepelně stálý. Proto je dobré mít k tepelnému čerpadlu záložní zdroj, třeba ve formě plynového kotle, kterým si můžete za dlouhých chladných večerů přitopit.

Čerpadlo typu vzduch/voda je nejčastějším čerpadlem v novostavbách, které jsou dobře izolované a mají nepatrné tepelné ztráty.


Pokud máte rádi teplo od podlahy, můžete čerpadlo vzduch/voda připojit
k podlahovému topení.


2. Jak funguje tepelné čerpadlo typu země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda využívá jako svůj zdroj tepla půdu. V praxi můžete narazit na dvě možnosti uspořádání. Tím prvním je plošné uspořádání, kdy jsou trubky s teplonosným médiem uložené v půdě. Jejich umístění je ve velké ploše a v relativně nízké hloubce. Médium odebírá teplo z velké plochy půdy a následně ho v kondenzátoru předává vodě. Ta může být dále využitá pro účel vytápění nebo jako užitková teplá voda.
Výhodou plošného uspořádání je relativně snadná instalace a nízké energetické náklady.

Výhodou plošného uspořádání je relativně snadná instalace a nízké energetické náklady.

Na druhou stranu je potřeba vlastnit opravdu velký pozemek, proto je tento typ čerpadla nejvýhodnější pro domy s velkou přilehlou zahradou.

Plošné uspořádání tepelného čerpadla země/vzduch

Druhé uspořádání je s vrtem, respektive s několika vrty. Zdroj tepla je opět v půdě, ale na menší ploše a v mnohonásobně větší hloubce (cca 100 m), než tomu je u předchozího čerpadla. Využití získaného tepla je ale stejné. U tohoto typu uspořádání nezáleží na velikosti pozemku, ale na vhodném podloží. Realizace těchto vrtů se promítá ve zvýšených investičních nákladech.


Víte, jak si vytvořit doma příjemné prostředí prostřednictvím optimální teploty?


3. Jak funguje tepelné čerpadlo typu voda/voda

U tohoto typu čerpadla se jako zdroj tepla využívá velký objem podzemní vody. I v tomto případě je nutné při zřizování počítat s vrty, tím ale výdaje nekončí. Náklady se promítnou i do poměrně náročné údržby, proto se čerpadlo typu voda/voda doporučuje zejména pro středně vyšší výkony.

Shrnutí:

Při výběru tepelného čerpadla pečlivě zvažte všechny vaše možnosti včetně zdroje tepla, nákladů na investici a její návratnost. V rámci některého dotačního projektu můžete zažádat o finanční státní podporu, která vám s náklady na tepelné čerpadlo významně pomůže.

Potřebujete pomoct s výběrem nebo instalací kotle?

Jsme tu pro vás.